MG_0435Vi lever i en tid då kommunikation är allt – och allt är kommunikation. Kommunikationen och den kunskapsutveckling som den ger upphov till, tillsammans med den digitala utvecklingen, gör att allt förändras mycket snabbt. Den användbara historien sträcker sig sällan mer än ett par år tillbaka. Vi behöver alla anpassa oss till en snabbt föränderlig tillvaro.

Vår ambition är att sammanställa aktuell kunskap och bjuda in medarbetare, grupper av medarbetare och ledningar till dynamiska kunskapsutbyten. Vi ska genom att kombinera olika medier (föredrag, böcker, coaching, webinarier och olika digitala kanaler) lyfta fram frågor av avgörande betydelse för företag och verksamheter för att uppfylla sina mål och för medarbetaren att uppleva tillfredsställelse och utveckling i sitt arbete.

[enable_twitter_timeline_slider] [enable_facebook_comment_slider]