Detta är en testsida

Om felkod E09 eller F09 visas på displayen rekommenderar vi att du inte försöker lösa problemet själv på grund av hälso- och säkerhetsskäl. Du bör stänga vattenkranen och slå av maskinen. Boka ett servicebesök för att få en tekniker som kan åtgärda problemet professionellt.