Rekrytering

Våra kunder har ofta en mycket god kunskap om sin verksamhet och hur de ska nå sina mål. De vet dock inte alltid hur de ska hitta nya kollegor som ska vara med på deras resa. Det är där vi kommer in.

På Exclamation utmanar vi invanda tankemönster för utveckling av verksamheten och er kompetensförsörjning.

Hur rekryterar vi?

Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att ta fram en realistisk och passande tjänstebeskrivning. Sedan genomför vi ett omfattande kartläggningsarbete.

Vi väntar inte på svar från en annons eller utgår från något begränsat nätverk eller en databas. Vi ger oss ut och hittar den allra bästa personen för just er tjänst. Vi arbetar med egna nätverk, kanaler och verktyg. Ibland vill våra kunder synas i annonser, ibland inte.

Varje kandidat utvärderas och analyseras i form av intervjuer, tester och referenser. Kunden träffar de kandidater som gått igenom vårt nålsöga.

Innan kandidaten börjar sin anställning hos kunden kontaktas alltid referenser och det genomförs en bakgrundskontroll.

Att rekrytera rätt person kan ibland kännas dyrt och tidskrävande. Men när det blir fel då då blir det ofta mycket mer kostsamt och tidsprövande. Därför är det viktigt att ha en gedigen rekryteringsprocess. Våra kunder vinner på vår noggrannhet, erfarenhet och passion.

Viktigt under vårt samarbete

Att våra kunder får möjlighet att utvärdera kandidaten baserat på verifierad och vidimerad fakta, där eventuella avvikelser synliggörs och diskuteras.

En rättvis och trygg anställningsprocess.

Genom rekryteringsprocessen råder en total transparens. Att anställa olämpliga medarbetare riskerar skada varumärket, leda till kostnader och medföra en negativ inverkan på arbetsmiljön.

Longlist och Shortlist godkänns av kunden, innan vi tar kontakt med presumtiva kandidater.

En bra kandidatupplevelse

Vad vi kan hjälpa er med

  • Rekrytering av ledare
  • Rekrytering av nyckelpersoner
  • Rekryteringsprojekt