Exclamation är övertygade om att nyckeln till förändringsbenägna och lönsamma företag, bottnar i anställda som känner sig motiverade, utmanade och behövda – oavsett roll eller position. Samtidigt upplever många av våra kunder en utmaning med att lyckas extrahera och utveckla den fulla potentialen hos sina anställda och på så sätt skapa ett långsiktigt engagemang.

Som arbetsgivare behöver man utforma en strategi för hur man ska arbeta med centrala People management- och HR-processer, som löper genom hela medarbetarlivscykeln.

Vi hjälper er att utveckla medarbetare och ledare till sin fulla potential. Våra konsulter är vana att designa, leda och driva olika strategiskt viktiga förändringsinitiativ och HR-processer inom allt från start-ups till börsnoterade bolag inom både offentlig och privat sektor. Det kan exempelvis handla om konsultinsatser inom;

  • Strategiframtagning
  • Genomlysning och kartläggning av förbättringsbehov
  • Ledarskap- och grupputveckling
  • Chefsstöd (coaching)
  • Organisationsutveckling
  • Psykosocialt arbetsmiljöarbete
  • Kompetensutveckling
  • Kultur- och värdegrundsarbete
  • Design och implementering av centrala HR-processer
  • Performance management