Föredrag

Caroline är företagsledare, entreprenör, föreläsare och författare. De senaste 15 åren har hon haft ledande positioner i familjeägda företag, nordiska bolag och globala verksamheter. Alla med det gemensamt att ägarna har sökt snabb tillväxt och ökad lönsamhet ”utan att det skulle få kosta något”.

Caroline delar med sig av sina kunskaper om hur man får konkurrensutsatta verksamheter att utvecklas och bli framgångsrika. Hur man skapar starka varumärken och gör dem kända. Hur man frigör innovation som driver utveckling. Hur man får motiverade och nöjda medarbetare. Hur man som ledare själv hittar kraften att vara pedagog och inspiratör.

Caroline ger uppmuntrande föreläsningar som både roar och stämmer till eftertanke. Under föredraget utmanar hon många av dagens arbetssätt, företagskulturer och organisationsstrukturer med spännande exempel från svenskt och internationellt perspektiv.

Alla företagsledare ställer sig frågorna: vad blir konsekvenserna om vi fortsätter som vi gör idag – och hur vill vi egentligen ha det? Utnyttjar vi de dolda tillgångarna? Utnyttjar vi alla de resurser som många gånger inte kostar något? Caroline ger exempel på att om du arbetar medvetet och målinriktat med det du redan har, kan ökad lönsamhet till och med komma gratis.

Vi på Exclamation är ofta inbjudna för att delta på olika konferenser eller kick-offer. Vi anpassar innehållet efter ert övriga program. Våra kunder är företag, organisationer, kommuner, verk och landsting. Även konferensanläggningar och bokningstjänster.

Inspirationstimma

Hur gör ditt företag för att öka kreativiteten? Har ni sätt för att tillvarata idéer? Processer för att verkliggöra dem? Vem avgör om personalen har en bra idé? I våra workshops har vi kommit fram med otroligt innovativa förslag som omkullkastat allt vad framtid heter och skapat ny avtagsväg.

Boka Caroline för att inspirera er under er konferens, chefsmöte, kundträff eller kick-off. Caroline anlitas flitigt som key-note speaker på stora konferenser eller för att prata inför mindre grupper

Halvdag/ Heldag

Många företag vet idag att om en grupp ska vara fungera väl och vara lönsam krävs ett gott samarbete. I en tid när omorganisationer, fusioner och uppköp hör vardagen till och när gruppsammansättningen förändras ställs nya krav på att gruppen snabbt hittar sin form och dynamik. Det är inte ovanligt att det i många fall förväntas att gruppen ska börja arbeta tillsammans och fungera väl utan något stöd eller hjälp. Hur uppnår man då ett bra och effektivt samarbete?

Vi arbetar med IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) som är ett psykometriskt  instrument som mäter och beskriver det intryck du gör på andra i din omgivning. Vi mäter hur andra ser på ditt beteende, men också hur du själv ser på ditt eget beteende. Under en halv eller heldag ökar vi gruppmedlemmarnas förståelse och tolerans för varandra vilket bidrar till att deras individuella talanger utnyttjas bättre.

Sättet som den presenteras på ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samverka med andra.

Timmarna vi har tillsammans är energifyllda, positiva och ger direkt träning för gruppen.

[enable_twitter_timeline_slider]