Drivkrafter & Styrkor

Omfattande erfarenhet av att leda och driva olika typer av tillväxt- och förändringsresor.

Medarbetarcykel

Privat och offentlig sektor

 

Värdeskapande
Vana av att utveckla förmågor hos både ledare och medarbetare

 

Expertis

+40 års erfarenhet från Management, bygga högpresterande team och change management.