Vi har mångårig erfarenhet från att arbeta med ledare i olika organisationer. I våra individuella chefsprogram fokuserar vi på att stötta och utbilda nya chefer och nuvarande chefer. Vi delar uppfattningen att alla först behöver lära sig att leda sig själva innan de kan leda andra. Detta har vi tagit fasta på i våra program. Våra ledarskapshandledare är certifierade coacher via EMCC, fungerar som mentorer och har utövat eget ledarskap i över 20 år.

Chefsprogram Executive

Beteendeprofil (IDI/360)
Återkoppling
Dina mål
Din tid
Dina ledarskapsegenskaper

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och er.

Chefsprogram Ny som chef

Beteendeprofil (IDI/360)
Återkoppling
Kurslitteratur
Dina mål
Din tid
Dina ledarskapsegenskaper

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och er.

Livet på toppen behöver inte vara ensamt.

Kanske behöver du en mentor? Eller kanske vill du fortsätta med individuell coachning? Att vara chef eller ledare är ofta ensamt och ansvaret är stort. I en snabbt föränderlig tillvaro åldras dessutom kunskaper och metoder.

Vi kan fortsätta ses för att stärka din utvecklingsresa rejält. Vi anpassar våra möten till innehåll och tid efter dina behov och säkerställer att du når dina mål med ett engagerat personligt stöd. Våra certifierade coacher är erfarna ledare och har konkret och bred erfarenhet av de situationer man som ledare ställs inför.

[enable_twitter_timeline_slider] [enable_facebook_comment_slider] [likebox_facebook_comment_slider] [postbox_facebook_comment_slider]