Grupputveckling KraftkartanI Kraftkartan Chef använder vi ett verktyg som är skapat för grupper av chefer. Särskilt ansvariga som vill ta hjälp av varandra för att utveckla sig själva i sin roll som chefer och ledare. Med hjälp av verktyg identifierar guppen de aktuella utmaningarna och når snabbt fram till de mest relevanta frågeområdena inom sin verksamhet.

Metodiken har utformats så att deltagarna så snabbt som möjligt ska få upp en gemensam bild av sina erfarenheter och förutsättningar för rollen som chef i verksamheten. Genom att samordna reflektioner, tillsammans med ett öppet och ett värdeskapande tankeutbyte med kollegor får man ett konkret underlag för utveckling av ledarskapet.

Webbenkät

Vi börjar med att mäta ett ursprungsläge. Syftet är att ge en bild av tidsanvändningen i relation till de huvudsakliga aktiviteter/uppgifter som cheferna utför under sin arbetstid. Cheferna får också göra en egen bedömning av nyttan av aktiviteterna och  hur effektivt dessa utförs idag. I rapporten som skapas kan man se vilket fokus cheferna ägnar åt varje arbetsområde, med avseende på aktiviteter, tid och effektivitet.

Workshop

Vi har därefter en workshop med åtgärdsförslag. Denna workshop kommer att leda fram till idéer om hur man som chef kan optimera sin tidsanvändning.

Aktivitetsplan

Arbetet och samtalen sammanställs slutligen i en aktivitetsplan, där man konkretiserar huvudaktiviteter, villkor, ansvarsfördelning, möjliga vinster och följer upp med en analys.

[enable_twitter_timeline_slider]