Den som har den bästa kunskapen har ett bra utgångsläge.
Men det är bara den som förmår tillämpa kunskapen som kan bli vinnare.